Black and White Weekend wishlist


באווירת חגי תשרי והשנה החדשה, מצרפת לקט
פריטים שחור-לבן מרחבי הרשת.

סוף שבוע נעים וגמר חתימה טובה!


הפריטים בקישורים הבאים:

1-HERE
2-HERE
3-HERE
4-HERE
5-HERE
6-HERE
7-HERE

לשאלות- מוזמנים להשאיר תגובה :)


xoxo
nicole