Sushi Night at work


מחר חוזרת לאוניברסיטה , אז שנייה לפני שכל הראש שלי
מלא בגרפים ונוסחאות...קצת צילומים ;)
הוזמנתי לצלם ערב סושי בvim spa וכמובן שהגעתי בכיף
והתוצאות הלא ערוכות לפניכם :)

שיהיה לכל הסטודנטים בהצלחה..ושבוע מעולה!
 


xoxo

nicole